Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

MZA przejmuje warszawskie taksówki

30 07.2020
30.07.2020 00.30 Warszawa Autobusy

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie mają przejąć tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. 29 lipca ustalono plan ich połączenia.

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału na spółki przejmującej.

W wyniku połączenia spółka przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – czytamy w ogłoszonym komunikacie.

Z dniem połączenia MZA Sp. z o.o. stanie się następcą prawnym spółki przejmowanej i wstąpi we wszystkie jej prawa i obowiązki.

W przedstawionym dokumencie jest też mowa o tzw. parytetach wymiany. Zgodnie z nimi jedyny wspólnik spółki przejmującej – Miasto Stołeczne Warszawa, w zamian za 154 970 udziałów o wartości 100 zł każdy otrzyma 2066 nowych udziałów spółki przejmującej o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale spółki przejmującej, tj. MZA, zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi, czyli miastu.

Wiadomo też, że członkom organów obu spółek, a ni innym osobom uczestniczącym w ich połączeniu nie zostaną przyznane żadne dodatkowe korzyści, o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z połączeniem rozszerzony zostanie natomiast zakres działalności MZA m.in. o działalność taksówek osobowych, a pracownicy przedsiębiorstwa taksówkowego staną się pracownikami Miejskich Zakładów Autobusowych.

Share