Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Wiesław Witek

członek Komisji Rewizyjnej

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Zarządzanie w Administracji Publicznej).

Miłośnik kolei, z którą był związany przez kilkanaście  lat swojej kariery zawodowej.  W okresie dziesięciu lat pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. jako  Zastępca Naczelnika Stacji PKP Warszawa Centralna czy  Naczelnik Biura Handlowego Pasażerskiego w ówczesnej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. W latach 1998 – 1999 był Dyrektorem Zakładu Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich w Warszawie.

Zarządzał przewozami na obszarze dawnych pięciu województw (m.in. warszawskie i łódzkie). Wdrożył m.in. system ajencyjnej sprzedaży biletów. Uczestniczył we wprowadzaniu marki InterCity oraz współorganizował proces przekształceń własnościowych w Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Od roku 1999 do grudnia 2013 związany był z Urzędem m. st. Warszawy, od 2008 r. jako Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki temu doskonale poznał poszczególne elementy infrastruktury komunikacyjnej Warszawy. Zagadnienia transportowe poznał również „od kuchni” podczas prac w zespole koordynującym przygotowania do obsługi mistrzostw EURO 2012. W ZTM pracuje od grudnia 2013.

Ma 60 lat. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Zainteresowania i hobby – nowe technologie i systemy komputerowe, turystyka rowerowa, sporty zimowe.

Share

Zobacz innych członków zarządu

Prezes Zarządu

Jan Kuźmiński

Wiceprezes Zarządu

Roman Urbańczyk

Wiceprezes Zarządu

Rafał Świerczyński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Fulara

członek Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Malec

członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Papierski

członek Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Królak

członek Komisji Rewizyjnej

Cezary Zajkowski

członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Maniszewski