Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Strony w wybranej kategorii

„… Pierwszą podstawą wartością pracy jest sam człowiek — jej podmiot”.

                                                                       Św. Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”.

…Dlatego misją Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego jest dążenie do zapewnienia pracownikom tej branży coraz lepszych warunków działania, rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich umiejętności, a zarazem zapewnienie im ciągłości zatrudnienia, bezpieczeństwa socjalnego, godziwych wynagrodzeń oraz gwarancji emerytalnych; zwłaszcza poprzez nieustanne oddziaływanie na przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, posłów, senatorów oraz wszelkich podmiotów gospodarczych mających wpływ na prawodawstwo, transport i rynek pracy w Polsce i Europie.