Skontaktuj się z nami 22 568 76 00
2002.2020

UZP zachęca do polubownego rozwiązywania sporów

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie...

2002.2020

Rozmowy ministrów o Pakiecie Mobilności I w Brukseli

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Ministerstwo Infrastruktury informuje o szczegółach rozmów ministrów ds. transportu państw grupy like-minded na...

Opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został...

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie...

0501.2020

Życzenia noworoczne

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

***...

1511.2019

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 r. puli środków...

2310.2019

Więcej czasu na elektronizację zamówień poniżej progów unijnych

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej...

1510.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych od 2021 roku

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Nowe Prawo Zamówień Publicznych uchwalone, wczoraj Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę. Nowe przepisy zaczną jednak obowiązywać...

0410.2019

Jednolity tekst Ustawy PZP po nowelizacji już w Dzienniku Ustaw RP

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843...

0909.2019

Niskie bezrobocie - mało rąk do pracy

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Polska jest nadal jednym z krajów o najniższej stopie bezrobocia w Europie – wynika z najnowszego badania Eurostatu. W lipcu br...