Skontaktuj się z nami 22 568 76 00
2203.2020

Walka z koronawirusem bez przetargów

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...

1903.2020

Pandemia koronawirusa może mieć fatalny wpływ na kondycję naszej komunikacji miejskiej. Wiele osób pozostaje w domu, inni z obawy...

0303.2020

Urząd Zamówień Publicznych nie ukaże tych, którzy nie złożyli w terminie sprawozdań za ubiegły rok. Termin ich składania...

2002.2020

UZP zachęca do polubownego rozwiązywania sporów

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie...

2002.2020

Rozmowy ministrów o Pakiecie Mobilności I w Brukseli

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Ministerstwo Infrastruktury informuje o szczegółach rozmów ministrów ds. transportu państw grupy like-minded na...

Opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został...

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie...

0501.2020

Życzenia noworoczne

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

***...

1511.2019

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 r. puli środków...

2310.2019

Więcej czasu na elektronizację zamówień poniżej progów unijnych

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej...