Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Ruszył nabor wniosków na dopłaty do przewozów autobusowych w 2020 r.

15 11.2019

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 r. puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. O uruchomieniu nowego naboru poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Weber.

- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to jeden z filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Do tej pory wnioskami objęto 1500 linii. Zdajemy sobie sprawę, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym wymaga większej liczby uruchomionych połączeń. Dlatego w 2020 r. na ten cel zostanie przeznaczonych 800 mln zł - powiedział wiceminister Weber.

Rozpoczęty 13 listopada przez wojewodów nabór wniosków o dofinansowanie funkcjonowania lokalnych połączeń autobusowych w ciągu 2020 r. potrwa do 29 listopada 2019 r. Z wnioskami o objęcie w 2020 roku dopłatą mogą występować samorządy oraz związki samorządów wszystkich szczebli. Nowe umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zostać podpisane do końca bieżącego roku.

W ramach dwóch przeprowadzonych do tej pory naborów wniosków o dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpłynęły łącznie 294 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1500 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wynosi 17 243 199, a kwota wykorzystanych środków z funduszu 17 mln 94,5 tys. zł.

W wyniku pierwszego naboru wnioskami o dopłaty objęto 1327 linii komunikacyjnych o łącznej liczbie 16 369 652 wozokilometrów. Przewozy z wykorzystaniem środków funduszu realizowane są na terenie 781 gmin i obejmują obszar zamieszkały przez 10,88 mln mieszkańców. W wyniku dodatkowego naboru wnioskami o dopłaty objęto 173 linie komunikacyjne na łączną liczbę 873 547 wozokilometrów. Przewozy dofinansowane z dodatkowego naboru obejmą 162 gminy zamieszkałe przez ponad 2,81 mln osób.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został powołany ustawą z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r. Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.

Dofinansowanie z funduszu samorządy mogą uzyskać dla linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie tej ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wynosi 300 mln zł, a w kolejnych latach wyniesie 800 mln zł.

Share