Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Grzegorz Malec

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin uzyskało tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”. Odbył szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ma 39 lat.

Share

Zobacz innych członków zarządu

Prezes Zarządu

Jan Kuźmiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Fulara

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Strzegowska

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Papierski

członek Komisji Rewizyjnej

Cezary Zajkowski

członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Maniszewski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Lisicki

członek Komisji Rewizyjnej

Rafał Świerczyński

Wiceprezes Zarządu

Roman Urbańczyk