Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Paweł Maniszewski

członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. Z o.o. w Grudziądzu.

Share

Zobacz innych członków zarządu

Prezes Zarządu

Jan Kuźmiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Fulara

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Strzegowska

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Malec

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Papierski

członek Komisji Rewizyjnej

Cezary Zajkowski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Lisicki

członek Komisji Rewizyjnej

Rafał Świerczyński

Wiceprezes Zarządu

Roman Urbańczyk