Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Rafał Świerczyński

członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, z wykształcenia ekonomista o specjalności bankowość i finanse (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2004 roku uzyskał doktorat z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady z zakresu rynku finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, przede wszystkim w Banku BPH i Alior Bank. Uczestnik wielu projektów i programów projektowych, w tym jako menadżer zarządzający projektami inwestycyjnymi, optymalizacyjnymi oraz kapitałowymi. Odpowiedzialny za projekty strategiczno-rozwojowe oraz nadzór kontrolingowy i budżetowanie jednostek wykonawczych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Koordynator kilku nowych emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz współuczestnik kilkunastu konsorcjów sprzedaży akcji. Ponadto współautor pierwszej zagranicznej emisji papierów wartościowych w Polsce na rynku publicznym. 5 czerwca 2012 roku rozpoczął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od 2014 roku jest prezesem zarządu krakowskiego przewoźnika. W 2017 roku na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej został nagrodzony Krakowskim Dukatem w kategorii menedżer firmy (to najważniejsza nagroda gospodarcza, którą honoruje się wyróżniające się firmy, managerów i biznesmenów z Małopolski). Prywatnie miłośnik gór, wędkarstwa i koszykówki.

Share

Zobacz innych członków zarządu

Prezes Zarządu

Jan Kuźmiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Fulara

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Strzegowska

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Malec

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Papierski

członek Komisji Rewizyjnej

Cezary Zajkowski

członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Maniszewski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Lisicki

Wiceprezes Zarządu

Roman Urbańczyk