Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Bezpłatne warsztaty z pisania wniosków dla MŚP - Horyzont 2020

04 12.2018

Jak napisać dobry wniosek do Instrumentu MŚP i odnieść sukces? Będzie można dowiedzieć się podczas warsztatów organizowanych 12 grudnia w Warszawie, przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w nich jest bezpłatny.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Pracodawców RP, przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie, od godz. 10.00. Zapisy są przyjmowane do 10 grudnia pod adresem email: k.pachnik@pracodawcyrp.pl

Instrument MŚP jest mechanizmem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonującym w programie Horyzont 2020, ułatwiającym przekształcanie wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. Instrument MŚP składa się z trzech faz: studium wykonalności, realizacji – od koncepcji do rynku oraz coachingu i usługi wsparcia biznesu.

Warsztaty będą dotyczyć fazy 1 i 2. Podstawowym celem Fazy I jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu – czytamy w zaproszeniu - Natomiast zadaniem Fazy II jest przygotowanie rozwiązania do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji.

Instrument MŚP, jak sama nazwa wskazuje, to mechanizm wsparcia skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, z wysokim potencjałem do wzrostu, które posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę (min. ma poziomie TRL6) i chcą wdrożyć ją na rynku międzynarodowym.  Wsparcie finansowe umożliwia skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim poprzez: weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I - 50 tys. euro w formie ryczałtu), lub doprowadzenie technologii do momentu gotowości do wdrożenia na rynku (faza II - 0,5 - 2,5 mln euro).

Projekty w ramach Instrumentu MŚP mogą być realizowane samodzielnie przez MŚP, nie trzeba tworzyć konsorcjum.

W I fazie - Studium wykonalności  celem projektu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego rozwiązania, w tym takie działania jak ewaluacja potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu, zaś rezultatem projektu jest sporządzone studium wykonalności i biznesplanu. Czas trwania projektu to maksymalnie 6 miesięcy, a dofinansowanie wynosi 50 tys. euro w formie ryczałtu.

W fazie II – Realizacji - celem projektu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania, aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Na tym etapie możliwe jest sfinansowanie działań takich jak skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja. Czas trwania projektu to od 12 do 24 miesięcy, a dofinansowanie wynosi 0,5 - 2,5 mln euro, intensywność wsparcia do 70% kosztów kwalifikowanych.

Share