Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Warszawa Liderem Transportu Publicznego za rok 2023

29 03.2024

Działania na rzecz ekologicznego transportu, szeroko rozumianej elektromobilności i inwestycje w innowacyjne technologie - wszystko to docenił Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego, przyznając statuetki Lidera Transportu Publicznego za rok 2023. Wyróżnienia trafiły do Warszawy, Lublina i Radomia oraz Daimler Buses Polska Sp. z o.o.
 

Wszystkie miasta wyróżniają się działaniami na rzecz ekologicznego transportu, szeroko rozumianej elektromobilności i inwestycji w innowacyjne technologie. Kapituła Konkursowa wyróżniła:

 

1. Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Miasta st. Warszawy - kategoria „Elektromobilność - największa ilość autobusów elektrycznych w Polsce”.

2. Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin - kategoria „Nowoczesne Centrum Komunikacji – Dworzec Lublin”.

3. Artura Konarskiego, Prezesa Zarządu Daimler Buses Polska Sp. z o.o. - kategoria „Hybrydowy Autobus Wodorowy”

4. Radosława Witkowskiego, Prezydenta Miasta Radomia - kategoria „Zielony Transport Publiczny”.


Przyznawana przez Związek nagroda jest efektem działań Prezydentów wspomnianym miast, dzięki którym mieszkańcy mogą korzystać z ekologicznej komunikacji, spełniającej najwyższe, europejskie normy. Doceniamy podejmowane przez te miasta innowacyjne, efektywne oraz znaczące społecznie działania w dziedzinie rozwoju transportu publicznego” – zaznaczają władze PZPTP. 

Statuetki Lidera Transportu Publicznego wręczono już po raz trzeci.

Share