Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Płock ze statuetką PZPTP

15 02.2023

Prezydent Miasta Płocka został wyróżniony przez Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego. Związek docenił działania samorządu na rzecz zeroemisyjnego transportu.
 

Przyznając statuetkę w kategorii „Transport przyszłości”, PZPTP docenił działania Prezydenta Miasta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego na rzecz zeroemisyjnego transportu. Komunikacja Miejska Płock planuje w latach 2024-2026 uzupełnienie taboru o 34 zeroemisyjne autobusy wodorowe. Na ten cel samorząd zamierza zarezerwować 93,7 mln zł, przy czym inwestycja ma być realizowana przy wsparciu środków unijnych. Dodatkowo, Komunikacja Miejska Płock zaangażowała się w tworzenie Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Strategię tę docenił właśnie PZPTP.

Statuetkę w dniu 14 lutego br. wręczył Prezydentowi Miasta Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu PZPTP oraz Tomasz Fulara, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku, w towarzystwie Prezesa Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Marcina Uchwała.

Pliki:

Share