Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Pracodawcy RP ostro o tarczy antykryzysowej

26 03.2020

Pracodawcy RP nie są zachwyceni rządowym projektem zmian ustawy o walce z COVID-19 i rozwiązań tarczy antykryzysowej. W nadesłanym do PZPTP piśmie wskazują szereg uwag. Zaś na swojej stronie internetowej piszą wprost: "To nie tarcza, tylko sito".

"Propozycje nadal są zbyt zachowawcze i niewystarczające. Ograniczenia w stosowaniu ulg oraz duża liczba warunków do spełnienia spowodują, że zaproponowane rozwiązania okażą się fikcyjne.A fikcyjne instrumenty, to fikcyjna pomoc. - czytamy w stanowisku Pracodawców RP - Brak propozycji, które mogłyby skutecznie wpłynąć na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw spowoduje falę upadłości, a co za tym idzie likwidację miejsc pracy i ograniczenie wpływów do budżetu w wymiarze długofalowym. W obliczu kryzysu, którego skutków nie sposób jeszcze przewidzieć, propozycje powinny iść dużo dalej i być bardziej elastyczne. Niezapewnienie odpowiednich ulg spowoduje, że do budżetu państwa i tak nie wpłyną środki z należnych danin publicznoprawnych. Cóż z tego, że po epidemii fiskus będzie wszczynał egzekucje, skoro wówczas może już nie być czego i z kogo egzekwować.

Bardzo oszczędne jest proponowane wsparcie dla dużych firm. Nie skorzystają one ze zwolnienia w płaceniu składek ZUS za swoich pracowników – a to byłoby bardzo istotne wsparcie na rzecz utrzymania płynności. Środki pomocowe przewidziane w ramach “polityki nowej szansy” na restrukturyzację firm są obwarowane licznymi

wymogami biurokratycznymi, a wysokość pomocy jest ograniczona do zaledwie 120 mln zł rocznie. Brakuje odważnych rozwiązań, takich jak chociażby uwolnienie środków znajdujących się na rachunkach prowadzonych w ramach tzw. split payment oraz rezygnacja ze stosowania podzielonej płatności na 6 miesięcy albo nawet do końca 2020 r. Mając na uwadze to, że duże firmy generują 24% PKB (a 32%, gdy weźmiemy pod uwagę tylko wkład przedsiębiorców w PKB), można oczekiwać od rządu znacząco większej troski o te właśnie podmioty. W 2017 r. duże firmy przeznaczyły na inwestycje ponad 100 mld zł, co stanowiło 56% ogółu inwestycji przedsiębiorstw - utrzymanie tych podmiotów w możliwie dobrej kondycji leży więc w interesie nas wszystkich."

To tylko fragment obszernego stanowiska Pracodawców RP. Jego pełny tekst można pobrać w pliku pdf

Pliki:

Share