Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Regulaminowe zmiany w Lublinie

14 01.2020
14.01.2020 00.10 Lublin Autobusy

Początek roku to dobry moment na wprowadzanie nowych zasad. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zmienił więc od 6 stycznia niektóre zapisy swojego "Regulaminu przewozu osób i rzeczy". Zmiany dotyczą między innymi zasad korzystania z przystanków na żądanie oraz miejsc dla osób uprawnionych, a także kontroli biletów i zgłaszania przypadków łamania przepisów przez kierowców. 

Na stronie internetowej ZTM czytamy m.in. że pasażer zamierzający skorzystać z przystanku „na żądanie” zobowiązany jest zasygnalizować ten fakt poprzez zajęcie miejsca w pobliżu krawędzi (w bezpiecznej odległości) lub wyraźne podniesienie ręki. Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie skutkować tym, że pojazd komunikacji miejskiej nie zatrzyma się na przystanku „na żądanie”. Zmiana ma na celu wykorzystanie przystanków „na żądanie” faktycznie zgodnie z ich funkcją (zwiększenie prędkości komunikacyjnej, skrócenie czasu przejazdu, oszczędność w zużyciu paliwa). Ponadto, wynika z wniosków kierowców komunikacji miejskiej, którzy podnosili brak precyzji dotychczasowych zapisów.

Natomiast osoby zajmujące miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, z dzieckiem na ręku oraz miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, zobowiązane zostały do ich zwolnienia na rzecz osób uprawnionych, jeżeli takowe pojawią się w pojeździe na kolejnych przystankach. Co więcej - w przypadku braku możliwości równoczesnego przejazdu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia pojazdu.  Doprecyzowanie zapisów w tym zakresie ma na celu określenie pierwszeństwa w korzystaniu z takich miejsc wyznaczonych w pojazdach - czytamy na stronie Zarządu.

Nowy regulamin wprowadza zmiany w zasadach kontroli biletów, dopuszcza bowiem możliwość kontroli w zespołach 2-osobowych. Co nie oznacza jednak, że kontrole w grupach 3 lub 4.osobowych nie będą nadal przeprowadzone. Zmiana liczebności grup kontrolerskich ma na celu rozdysponowanie kontroli na większy obszar miasta, ale również taka forma kontroli pozwoli na większą elastyczność pod kątem dostosowania jej do długości taboru.

Kwestię tzw. ujęcia pasażera reguluje Prawo przewozowe. Zapis ten został również powtórzony w obecnym regulaminie, celem doinformowania pasażera o możliwości zastosowania takiej procedury. Zatem w przypadku pasażera, który odmawia zapłacenia należności i nie okazuje dokumentu umożliwiającego wystawienie mandatu, kontroler ma prawo ująć podróżnego do czasu przyjazdu Policji. Protokół ustalenia danych osobowych nadal będzie wykorzystywany przez kontrolerów, z tym że w szczególnych sytuacjach, np. kiedy czas oczekiwania na Policję będzie zbyt długi. Potwierdzenie tożsamości podróżnego przez Policję z pewnością eliminuje podawanie fałszywych danych.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb.

Źródło: ZTM w Lublinie

Foto: MPK w Lublinie Sp. z o.o.

Share