Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Zwiększa się dopłata do przywracanych linii autobusowych - niestety tylko tych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

22 05.2020
22.05.2020 18.57 Ogólnopolskie Autobusy

Rozpoczął  się kolejny nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 r. puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - informuje Ministerstwo Inrastruktury.  Ponadto 16 maja 2020 r. weszła  w życie ustawa  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  nowelizująca ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  W ramach nowelizacji zwiększona została stawka dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1 zł do 3 zł.

- Dzięki przywracaniu kolejnych linii autobusowych skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Pomoc  ta jest szczególnie istotna w czasie zmniejszonej mobilności obywateli spowodowanej epidemią koronawirusa, przyczyniając się do utrzymania linii komunikacyjnych w tym niezwykle trudnym okresie dla transportu autobusowego  – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowa stawka dopłaty obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Harmonogram naboru wniosków:

·         22 - 29 maja 2020 r. – nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą z FRPA,

·         1 - 5 czerwca 2020 r. - rozpatrywanie wniosków,

·         od 8 czerwca 2020 r. - ogłoszenie wyników naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę.

Po podpisaniu umowy o dopłatę, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą zawierali umowy z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i uruchamiali linie komunikacyjne przy wsparciu środków Funduszu.

W ramach przeprowadzonych naborów wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpłynęły łącznie 294 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1500 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wynosi 17 243 199, a kwota wykorzystanych środków z funduszu 17,9 mln zł.

Natomiast w ramach naboru wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą z Funduszu wpłynęły 253 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1741 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wynosi 60 547 342, a kwota wykorzystanych środków z funduszu 59,5 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został powołany ustawą z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.

Dofinansowanie z funduszu samorządy mogą uzyskać dla linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie tej ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. wynosi 800 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Share