Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Do Sejmu trafił projekt likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

15 06.2020
15.06.2020 22.10 Ogólnopolskie Autobusy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska miałby przejąć funkcje Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego mogą korzystać m.in. samorządy inwestujące w czysty transport publiczny - informuje Polska Agencja Prasowa.

Projekt trafił do Sejmu, jako poselski, zgłoszony przez grupę posłów PiS. Jak stwierdza się w uzasadnieniu, obecny system dysponowania i zarządzania Funduszem Niskoemisyjnego Transportu (FNT) przewiduje współdziałanie operacyjne aż˙ trzech podmiotów. Główne decyzje podejmuje Minister Klimatu, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Funduszem są wykonywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - wylicza uzasadnienie.

Zmiana, w tym likwidacja FNT ma na celu „uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego” - stwierdza się w uzasadnieniu.

Projektowana ustawa likwiduje zatem FNT, a w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie NFOŚiGW, które - jak podkreślają wnioskodawcy - koresponduje z działaniami podjętymi przez NFOŚiGW w celu dofinansowania OZE i efektywności energetycznej.

Likwidacja FNT i utworzenie zobowiązania wieloletniego FNT pozwoli na przenoszenie środków między oboma zobowiązaniami, celem zapewnienia jak najefektywniejszego finansowania priorytetowych celów środowiskowych - podkreślają wnioskodawcy.

Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT - czyli przychodami także NFOSŚ mają być środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, jak również˙ przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Te źródła to opłata zastępcza, z której część ma jednak trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz 15 proc. wpływów z tytułu opłaty emisyjnej. A także środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność. Natomiast w ramach zobowiązania wieloletniego FNT, NFOŚiGW będzie obowiązany przeznaczyć na cele, o których mowa obecnie w regulacji o FNT środki, w wysokości nie mniejszej niż˙ kwoty przychodów tego zobowiązania wieloletniego, po pomniejszeniu kosztów obsługi tych przychodów.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływ z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

W projekcie określa się nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, w tym 80 proc. - tak jak obecnie - to przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom”, a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Źródło: PAP/wkr/ drag/ js/

Fot. PAP/D.Delmanowicz

Share