Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Lublin wybrał wykonawcę nowego biletu elektronicznego

06 11.2019
06.11.2019 10.08 Lublin Autobusy

Lublin rozwija swój system biletowy. Już w 2021 r. pasażerowie będą mogli tam kupić bilet okresowy na dowolną liczbę dni, zapłacić za dokładną liczbę przejechanych przystanków lub gromadzić środki na przejazdy za pośrednictwem elektronicznej portmonetki. Wszystko to będzie możliwe w ramach nowego systemu biletu elektronicznego. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na jego zaprojektowanie i wdrożenie. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: Mera Systemy sp. z o.o. i R&G Plus sp. z o.o., na kwotę 15,3 mln zł brutto.

W ramach nowego systemu uruchomione zostaną nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej metody pobierania opłat.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej oferty taryfowej. Możliwe będzie wprowadzenie   m.in. degresywnej taryfy przystankowej (check in/out). W praktyce oznacza to, że pasażer zapłaci za tyle przystanków, ile przejechał. Ponadto zostanie uruchomiona możliwość zakupu biletów okresowych na dowolną, zadaną liczbę dni. Z kolei rozwiązanie w postaci elektronicznej portmonetki pozwoli na gromadzenie środków w celu zakupu biletów.

Specjalnie dla pasażerów zostanie zaprojektowana aplikacja mobilna, tzw. „karta w komórce”. Dzięki aplikacji pasażer będzie miał możliwość sprawdzenia wszelkich danych dotyczących jego konta (historia transakcji, stan doładowania), skorzystania z „planera podróży”, który będzie sugerował najkorzystniejszy bilet dla danego przejazdu, czy zakupu biletów z nowej oferty taryfowej.

Nowy system uwzględnia również zakup na własność Gminy Lublin tzw. „infrastruktury twardej”, m.in. 55 biletomatów stacjonarnych oraz doposażenie 50 pojazdów w biletomaty mobilne. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną również wyposażone w czytniki zbliżeniowych kart płatniczych umożliwiające proste pobranie opłaty za przejazd bezpośrednio z karty bankowej.

Nowy system będzie mieć tzw. „budowę kontocentryczną” co oznacza, że każdy użytkownik będzie miał swoje konto i wszelkie operacje, takie jak: zakup biletów, usług, płatności, skasowania, zapisywane będą on-line w systemie centralnym. Karta, aplikacja nie będą fizycznym nośnikiem, a będą jedynie identyfikatorem użytkownika.

Nowy system projektowany będzie w zakresie dotyczącym obsługi transportu – głównie sprzedaży biletów. Natomiast zakłada się w przyszłości możliwość jego integracji z innymi usługami miejskimi.

Uruchomienie systemu planowane jest na sierpień 2021 r.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Share