Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

MPK Kraków na rzecz wodoru

27 05.2020
27.05.2020 13.37 Ogólnopolskie Autobusy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie chce pracować nad rozwojem pojazdów napędzanych wodorem. Wspólnie z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA i PKN ORLEN podpisały list intencyjny zakładający współpracę na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w Krakowie oraz zasilanych wodorem pojazdów używanych do wykonywania zadań własnych gminy.

 

Jak informuje MPK Kraków na swojej stronie internetowej w ramach współpracy zostaną podjęte działania związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury oraz logistyki dostaw, w tym zorganizowanie miejsc tankowania autobusów zasilanych wodorem.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie na pierwszym etapie rozwoju technologii wodorowej będzie miała ona największe znaczenie w transporcie publicznym i towarowym. Dlatego już dziś podejmujemy działania, które pozwolą nam z jednej strony na zajęcie dobrej pozycji konkurencyjnej, z drugiej zaś dadzą możliwość samodzielnego rozwijania technologii. List intencyjny podpisany z krakowskimi spółkami przełoży się korzystnie na jakość środowiska w mieście, a jednocześnie pozwoli nam na rozbudowę własnego know-how w obszarze paliwa wodorowego – powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

- Naszym celem jest systematyczne zwiększanie udziału bezemisyjnych oraz niskoemisyjnych pojazdów w naszej flocie autobusowej. To dlatego 6 lat temu zdecydowaliśmy się na uruchomienie w Krakowie pierwszej w Polsce regularnej linii obsługiwanej wyłącznie autobusami elektrycznymi. Dzisiaj w naszym mieście kursuje 28 autobusów elektrycznych oraz 34 autobusy hybrydowe. W przyszłym roku do Krakowa trafi kolejnych 50 autobusów elektrycznych. Podpisany list intencyjny sprawi, że coraz bardziej realne staje się wprowadzenie w naszej flocie kolejnego przyjaznego dla środowiska rozwiązania, którym jest zasilanie wodorowe – powiedział Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Współpraca z PKN ORLEN umożliwi powstanie na terenie Małopolski miejsc do tankowania autobusów zasilanych wodorem i pozwoli przetestować krakowskiemu przewoźnikowi to rozwiązanie w regularnym ruchu. List intencyjny zakłada również promocję rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego oraz nowego rodzaju napędu autobusów w Krakowie.

Kraków jako pierwsze w Polsce miasto wdrożył Program Ograniczania Niskiej Emisji, który wpłynął na radykalne obniżenie skali emisji zanieczyszczeń z pieców opalanych paliwami stałymi. Od 1 września 2019 roku w naszym mieście obowiązuje całkowity zakaz ich używania.

Miasto chce również stać się pionierem w ograniczaniu poziomów szkodliwych emisji pochodzących z komunikacji. W związku z tym Krakowski Holding Komunalny SA, na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa, pełni od 2018 roku rolę integratora działań gminnych w zakresie działań wskazywanych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jako lider grupy zakupowej ,,Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków”, KHK SA, przeprowadził w ubiegłym roku przetarg na pozyskanie 47 pojazdów elektrycznych, które obecnie realizują zadania o charakterze publicznym. Pozyskał także 39 wewnętrznych stacji ładowania.

- Dzięki zastosowanemu przez KHK SA zintegrowanemu podejściu grupa zakupowa zredukowała pierwotnie planowane koszty o ponad 2 mln złotych, a Kraków jako jedyna gmina w Polsce wypełniła warunek posiadania 10% pojazdów zeroemisyjnych w swojej flocie. Nasza aktywność została doceniona przez grono polskich ekspertów z tej dziedziny, czego dowodem są liczne nagrody przyznane za działalność w tym obszarze, np. statuetka Lidera elektromobilności 2019 czy nagroda Nowy Impuls i Ekostrateg 2019. Przypominam, że działania KHK SA obejmują horyzont do 2025 roku, czyli datę wyznaczoną w Ustawie, kiedy to jednostki samorządu terytorialnego będą musiały osiągnąć próg 30% pojazdów zeroemisyjnych. Dlatego też chcemy promować napędy wodorowe oraz rozszerzyć dostępną ofertę dla jednostek gminnych o pojazdy napędzane tym paliwem. Mam nadzieję, że współpraca z PKN ORLEN i MPK SA przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron, a pojazdy napędzane wodorem staną się wkrótce stałym elementem zarówno w obszarze szeroko rozumianej komunikacji publicznej jak również prywatnej – powiedział Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie.

 

Źródło: MPK Kraków

 

Share