Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

"Profilaktyczny głos drogowy" z KZK GOP

26 09.2018
26.09.2018 09.44 Katowice Organizacja przewozów

Inicjatywa „Profilaktyczny Głos Drogowy" skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Komenda Miejskiej Policji w Katowicach we współpracy z partnerami zaplanowała szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Katowic na temat bezpieczeństwa na drodze.

Program został wdrożony na okres dwóch lat. Wśród działań zaplanowanych na wrzesień i październik 2018 r. znajdują się takie pozycje jak: „NA KOLE... bezpiecznie i zdrowo", Bezpieczna Droga do szkoły, „Świeć przykładem", czy też „Pozwól żyć - włącz mijania". Każde wydarzenie będzie poświęcone odrębnemu aspektowi poprawnych zachowań na drodze.

KZK GOP od początku swojego istnienia bardzo aktywnie angażuje się w różnego rodzaju akcje dotyczące bezpieczeństwa, zarówno w komunikacji miejskiej, jak i na drodze. Dodatkowo prowadzona jest też akcja pt. „Bezpieczny Pasażer" we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach oraz Tramwajami Śląskimi. 

Share