Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Rząd planuje dalsze zmiany w ustawach w związku z COVID-19

26 03.2020

Rządowe projekty zmian trzech ustaw trafiły do konsultacji pracodawców. Dzięki organizacji Pracodawcy RP także my, jako Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego możemy się z nimi zapoznać.

To projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Wszystkie trzy mają być rozpatrywane dzisiaj przez rząd.

Zainteresowanych członków PZPTP prosimy o kontakt z p. Tomaszem Fularą, prezesem MPK Lublin Sp. z o.o.

Share