Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Solaris dostarczy 20 elektrobusów dla Lublina

24 10.2019
24.10.2019 10.39 Lublin Autobusy

ZTM w Lublinie rozstrzygnął przetarg na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. 20 elektrobusów dostarczy firma Solaris. Dostawa pojazdów nastąpi w 2 partiach. Pierwsza piątka elektrobusów zostanie dostarczona do połowy czerwca 2021 r., a pozostałe 15 sztuk najpóźniej do 15 września 2021 r.

Zakup dotyczy 20 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych. Pojazdy będą niskopodłogowe o długości 12 metrów, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, monitorowane, klimatyzowane, wyposażone w biletomaty, bramki liczenia pasażerów oraz porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Autobusy dedykowane są do linii komunikacyjnych nr: 13, 23 i 29. Wraz z dostawą autobusów elektrycznych zostanie dostarczona także infrastruktura do ich ładowania. I tak, na pętli przy ul. Choiny będą zlokalizowane 4 ładowarki dużej mocy, natomiast na zajezdni przy ul. A. Grygowej będzie 9 ładowarek podwójnych i dwie mobilne umożliwiające ładowanie nocne.

W części wschodniej Polski jest to jeden z największych zakupów pojazdów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą, co przyczyni się do wzrostu elektromobilności w Lublinie. Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbusów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast, będących liderami elektromobilności.

Za 20 elektrycznych autobusów miasto zapłaci ponad 62 mln zł. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.

Źródło: ZTM Lublin

Share