Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika...

1403.2019

Rząd liczy na współpracę z JST w sprawie połączeń autobusowych

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Gotowy jest projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Przeznaczymy 800 mln zł rocznie na dofinansowanie deficytu w przewozach...

1203.2019

Jest nowe rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków...

0603.2019

UZP chce poznać przyczyny słabej konkurencyjności na polskim rynku

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Urząd Zamówień Publicznych zachęca wykonawców do udziału w anonimowej ankiecie poświęconej problemom konkurencyjności...

Pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego wypłacane w formie dotacji i nawet ponad milion zł wsparcia na jeden pojazd...

1002.2019

Jest porozumienie w sprawie nowej dyrektywy chroniącej pracowników

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej dyrektywy mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych...

2401.2019

Nowy projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych już w konsultacjach

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został dziś skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych –...

2201.2019

PSPA dla urzędów. Szkolenia w dziedzinie elektromobilności

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Od przyszłego roku co najmniej 10 proc. floty pojazdów użytkowanych przez większe samorządy powinny stanowić auta elektryczne...

Do dyspozycji jest 300 mln zł. Konkurs jest otwarty zarówno dla miast wojewódzkich jak i średnich, tracących swoje funkcje...

1401.2019

Nie żyje Paweł Adamowicz - Lider Transportu Publicznego 2018

Alodia Ogólnopolskie Organizacja przewozów

Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Prezydenta...